Drottning Kristina och texten vårens program samt logga

Vårens program i Christina-Akademien

Samtliga programpunkter under våren kommer fortsatt att hållas via programmet Zoom. Zoom är gratis att ladda ner exempelvis via denna länk: https://zoom.us/download, alternativt via Apples App Store eller liknande. Det går bra att delta via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Tänk dock på att för att få bästa ljud- och bildkvalitet krävs en stabil uppkoppling till internet.

Anmälan

Anmälan till programmen sker på sedvanligt vis till Christina-Akademien (se information vid respektive programpunkt nedan). Vänligen bifoga kvitto på inbetald avgift och notera att vi behöver er epostadress för att kunna skicka ut länk till mötet.

De som anmält sig kommer att få en länk mailad till sig, som man enkelt klickar på att för att ansluta till Zoom-mötet. Länken mailas ut samma dag som evenemanget hålls. Vi kommer att öppna mötesrummet i Zoom i god tid före varje programpunkt så att den som är ny till Zoom kan ta del av en kort orientering i hur det går till att medverka på detta sätt.

Föreläsningarna spelas in och alla som anmält sig till föreläsningen kommer att få en länk till inspelningen som är giltig i 7 dagar från föreläsningens datum. På så vis kan man ta del av föreläsningen även om man inte kan delta den tid föreläsningen sänds.

Ni kan som vanligt alltid kontakta oss med frågor på info@christina-akademien.se.

Varmt välkomna till vårens digitala program!

Målning föreställande Drottning Christina
Sébastien Bourdon, olja på duk. Nationalmuseum, NM 1072.

Årsmöte i Christina-Akademien – 7 februari

Årsmöte i Christina-Akademien sker söndagen den 7 februari klockan 15.00. Årsmötet hålls via Zoom.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar föreläser Ylva Haidenthaller, doktorand i konsthistoria, om “Christinas medaljgåvor”.

Mynt med drottning Christina och texten Christina Regina

Hålltider för mötet

15.00 – 15.45 Årsmötesförhandlingar

15.45 – 16.15 Föredrag av Ylva Haidenthaller

16.15 Digitalt “samkväm”, möjlighet att ställa frågor till Ylva Haidenthaller och till Christina-Akademiens styrelse

Ingen föranmälan krävs.

Dagordning och kallelser har tidigare mailats ut till medlemmar i föreningen.


Theresa Kutasz Christensen – “Christina’s Collections of Antiquities: Marbles, Queenship, and the pursuit of Knowledge” (18 februari)

Gonzaga-cameon, en cameo med två personer på

Queen Christina was one of the most important collectors in 17th century Europe.

Along with her famed collections of Italian paintings and drawings, Christina also owned what was arguably the most significant collection of antiquities amassed by an early modern woman.

This talk, presented in English, will look at some of the most important marbles, bronzes, coins, cameos, and fragments acquired by Christina in both Stockholm and Rome. It will also touch on how she used the display of these objects to communicate with visitors to her residence and advance her social and political aims.

Theresa Kutasz Christensen has a PhD in Art History from the Pennsylvania State University and did her doctoral work on Queen Christina’s agent networks and sculpture collections. This talk is related to her new essay “Allegory, Antiquities, and a Gothic Apollo: Queen Christina of Sweden and the Manufacture of Cultural Identity,” being published by Brill in the volume Visualizing the Past in Italian Renaissance Art: Essays in Honor of Brian A. Curran, in March, 2021.

Datum: torsdag 18 februari, klockan 18.30

Mötet sker via Zoom, länk mailas ut till anmälda i förväg.

Vänligen notera att föreläsningen sker på engelska.

Pris

150 kronor (medlem), 250 kronor (icke medlem, ingår medlemsskap i Christina- Akademien för 2021).

Anmälan

Anmälan sker genom att betala in avgiften till föreningens BG 5055-4260 (glöm inte ange namn!). Maila kvitto på inbetald avgift till adress: info@christina-akademien.se.

Observera att du måste maila oss så att vi har din epostadress, för att kunna skicka ut länk till mötet. Sista anmälningsdag är den 17 februari. 

Svartvit skiss med skulpturer och pelare

Digital vandring i Christinas fotspår i Rom med Solveig Nolheim.

Nytt datum, söndag 30 maj 2021 kl. 09:30.

Söndagens vandring i Christinas fotspår i Rom är nu fullbokad! Hann du inte med att anmäla dig? Skriv till oss och anmäl intresse för kommande datum under våren: info@christina-akademien.se

I väntan på att åter kunna besöka Rom – kom med på en digital vandring i staden! Vi vandrar tillsammans med vår guide i drottning Christinas fotspår längs med den väg hon följde under sitt storslagna intåg till Rom 1655, från Porta del Popolo till Petersplatsen. Under vägen passerar vi flera Christina-minnen samt många andra intressanta platser i den eviga staden.

Vandringen sker i realtid genom att Solveig som befinner sig på plats i Rom vandrar vägen och direktsänder ljud och bild till deltagarna. Deltagarna kan således ställa frågor eller be att få se något specifikt, precis som under en “vanlig” stadsvandring. Gruppens storlek begränsas till max 15 deltagare för att ge utrymme för egna frågor och önskemål. Vid stort intresse kan vandringen komma att upprepas på andra datum och den kommer också att spelas in så att man kan se den i efterhand.

Ett hustak i Rom med ornament och stjärna och en skylt med text.

Solveig Nolheim har varit bosatt i Rom i 35 år. Sedan drygt 20 år arbetar hon som auktoriserad guide i Rom och även som den enda svenskspråkiga internguiden i Vatikanstaten. Solveig älskar att visa och berätta om Rom för besökare till staden och i väntan på att åter kunna möta dem på plats i Rom har hon skapat en serie virtuella guidningar med olika teman.

Mer information finns på Facebooksidan “Svensk Guide i Rom och Vatikanen.”

Datum: söndag 30 maj 2021 kl. 09:30.

Mötet sker via Zoom, länk mailas ut till anmälda i förväg.

Pris

150 kronor (medlem), 250 kronor (icke medlem, ingår medlemsskap i Christina-Akademien för 2021).

Anmälan

Anmälan sker genom att betala in avgiften till föreningens BG 5055-4260 (glöm inte ange namn!). Maila kvitto på inbetald avgift till adress: info@christina-akademien.se.

Observera att du måste maila oss så att vi har din epostadress, för att kunna skicka ut länk till mötet.


Kristina Sjögren – “Kristina skriver Christina – en författarkväll” (25 mars)

Kristina Sjögren har skrivit Kvinnokungen, en uppmärksammad historisk roman om drottning Kristina, utgiven av Bonniers.

I boken väcks 1600-talets myllrande, skitiga och överdådiga Stockholm till liv, och den unga drottningen gestaltas som en människa med motgångar, tvivel och glädje.

Kristina Sjögren
Kristina Sjögren

Under kvällen kommer Kristina Sjögren att läsa ett utdrag ur den nya bok om drottning Kristina som hon arbetar med och berätta om sitt skrivande och intresse för drottning Kristina.

Kristina Sjögren är romanförfattare och doktor i genusvetenskap. Hon har också deltagit i dramadokumentärserien ”Drottningarna” som expert.

Datum: torsdag 25 mars klockan 18.30

Mötet sker via Zoom, länk mailas ut till anmälda i förväg.

Pris

150 kronor (medlem), 250 kronor (icke medlem, ingår medlemsskap i Christina-Akademien för 2021).

Anmälan

Anmälan sker genom att betala in avgiften till föreningens BG 5055-4260 (glöm inte ange namn!). Maila kvitto på inbetald avgift till adress: info@christina-akademien.se.

Observera att du måste maila oss så att vi har din epostadress, för att kunna skicka ut länk till mötet.

Sista anmälningsdag är den 24 mars. 


Omslag för boken Kvinnokungen

Marie-Louise Rodén – ”Livet rymmer bara en enda kärlek. Drottning Christina och kardinalen Decio Azzolino” (18 april)

Målning av en kvinna i barockdräkt

Drottning Christinas kända äktenskapsvägran och de okonventionella val hennes status som monark tillät innebar att hennes inställning till rollen som kvinna diskuterades redan under hennes livstid.

Trots att Friherre Carl Bildt 1899 publicerat en serie brev skrivna av Christina som avslöjade djupet av hennes kärlek för kardinalen Decio Azzolino, fick hans forskning litet genomslag. På 1900-talet lanserades och populariserades tesen om att Christina kan ha varit en pseudo-hermafrodit. I populärkulturen porträtteras hon ofta som lesbisk och i våra dagar framställs hon som en gay-ikon och transperson. Marie-Louise Rodén var den första Christina-forskare som undersökte Decio Azzolinos karriär och hans roll i parets förhållande närmare.

Hon författade den första biografin över kardinalen och kunde också fastställa en datering av de många kurirbrev han och drottningen utbytte under de trettiotre år som paret satte sin prägel både på den romerska kurians politik och den eviga stadens kulturliv. Azzolino blev Christinas arvinge och hans sista gärning under de sju veckor han överlevde drottningen var att ordna hennes begravning i Peterskyrkan.
Inför Christinas dödsdag den 19 april berättar Marie-Louise Rodén om två exceptionella individer och en stor kärlek.

Marie-Louise Rodén är professor i historia vid Högskolan Kristianstad. Hon är utbildad i USA och avlade sin doktorsexamen vid Princeton University 1992. Rodén har studerat det romerska påvedömets politiska utveckling under den tidigmoderna epoken och i detta sammanhang ägnat särskild uppmärksamhet åt drottning Christinas kyrkopolitiska engagemang under Romtiden (1655-89). Hennes biografi över drottning Christina belönades med Axel Hirschs pris från Svenska Akademien 2009.

Datum: söndag 18 april, klockan 15.00

Mötet sker via Zoom, länk mailas ut till anmälda i förväg.

Pris

150 kronor (medlem), 250 kronor (icke medlem, ingår medlemsskap i Christina-Akademien för 2021).

Anmälan

Anmälan sker genom att betala in avgiften till föreningens BG 5055-4260 (glöm inte ange namn!). Maila kvitto på inbetald avgift till adress: info@christina-akademien.se.

Observera att du måste maila oss så att vi har din epostadress, för att kunna skicka ut länk till mötet. Sista anmälningsdag är den 17 april. Martin Olin – “Mathias Palbitzki och Christinas ambassad till Spanien 1651-52” (18 maj)

Tidsperioden från det 30-åriga krigets slut 1648 fram till Christinas abdikation 1654 har länge intresserat historiker som sökt finna de underliggande orsakerna till Christinas dramatiska beslut att lämna den svenska tronen.

Från 1650 börjar Sverige kultivera nya diplomatiska relationer med Spanien och som ett led i detta sändes Mathias Palbitzki (1623-1677) till Spanien av Christina. Under sin tid i Spanien författade Palbitzki en omfattande berättelse från sin ambassad som nu har översatts av Hans Helander.

I den nyligen publicerade artikeln Reporting Back to the ‘Phoenix of so Many Centuries’: Mathias Palbitzki, Queen Christina’s Envoy to Spain (1651-52) diskuterar Martin Olin och Hans Helander den svenska ambassaden till Madrid, dess bakgrund och konsekvenser.

Martin Olin kommer i sin föreläsning att berätta om den spanska ambassaden och diskutera dess historiska ram, utifrån det rika och spännande material som Palbitzkis depescher utgör.
Artikeln i sin helhet finns att läsa i boken Ambassadors in Golden-Age Madrid. The Court of Philip IV through Foreign Eyes (2020).

Docent Martin Olin är forskningschef vid Nationalmuseum. Han disputerade i Lund 2000 på en avhandling om den karolinska tidens porträtt. Olins forskning har därefter varit inriktad på barockens teckningskonst och arkitektur, i synnerhet Nicodemus Tessin den yngre, samt på nordiskt 1800-talsmåleri. Till hans intressen hör också genremåleri, grafik och konstnärsliv i Romantikens Rom.

Datum: tisdag 18 maj, klockan 18.30

Mötet sker via Zoom, länk mailas ut till anmälda i förväg.

Pris

150 kronor (medlem), 250 kronor (icke medlem, ingår medlemsskap i Christina-Akademien för 2021).

Anmälan

Anmälan sker genom att betala in avgiften till föreningens BG 5055-4260 (glöm inte ange namn!). Maila kvitto på inbetald avgift till adress: info@christina-akademien.se.

Observera att du måste maila oss så att vi har din epostadress, för att kunna skicka ut länk till mötet. Sista anmälningsdag är den 28 april.


PS – har du betalat medlemsavgiften för 2021?

Vi hoppas verkligen att du vill fortsätta som medlem i Christina-Akademien! Du förnyar enkelt ditt medlemsskap för året genom att sätta in 100 kronor

på föreningens bankgiro 5055-4260. Glöm inte ange namn på inbetalningen!

Vi vill gärna höra från er!

Hör du talas om något som är på gång i Sverige eller världen som knyter an till Christina? Har du läst en artikel, eller en bok, som talar om drottningen? Sett en föreställning eller lyssnat till en skiva med Christinakoppling? Alla sådana nyheter vill vi gärna kunna dela med våra medlemmar på hemsidan och/eller Facebook!

Eller har du förslag på framtida aktiviteter du skulle vilja att Christina-Akademien ordnar? Platser vi borde besöka? Personer vi kan bjuda in att tala?

Tipsa oss! Skriv till oss på info@christina-akademien.se

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. mer information

Svenska: Cookies inställningar på den här webbplatsen är inställda på "tillåta cookies" för att ge dig den bästa webbläsningsupplevelsen. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen utan att ändra inställningarna för din cookie eller om du klickar på "Acceptera" nedan godkänner du det här.

English: The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

stänga/close